see-through

– see through –
Gips auf Leinwand
130 x 130
2.790,- + 210,- Rahmen