Münchner Kindl // Ludmila Baryshnikova

Münchner Kindl
– Ludmila Baryshnikova –

Polymer Kunststein // Mixed Media
30 x 20

856,- €